Gwarancja 2+3

GWARANCJA 2+3
ZASADY PRZEDŁUŻANIA GWARANCJI

Każdy nabywca nowego urządzenia marki Emotiva ma możliwość bezpłatnego przedłużenia podstawowego okresu gwarancji o dodatkowe trzy lata. Oferowane przedłużenie gwarancji jest faktycznym przedłużeniem okresem ochrony gwarancyjnej, a nie - jak w przypadku większości tzw. przedłużeń gwarancji - ubezpieczeniem zewnętrznym urządzenia na dodatkowe lata.

Warunkiem przedłużenia gwarancji o dodatkowe trzy lata jest rejestracja zakupionego urządzenia oraz napisanie i opublikowanie w internecie trzech opinii na temat zakupionego urządzenia.

Aby zarejestrować zakupione nowe urządzenie należy wysłać e-maila z tytułem „Przedłużenie gwarancji [+model urządzenia]” na adres: gwarancja@soundclub.pl i przesłać w nim:
– numer seryjny urządzenia – widoczny na tylnej ścianie urządzenia lub na opakowaniu [ciąg cyfr i liter oznaczony jako S/N lub Serial #], można też przesłać zdjęcie tego numeru dla uniknięcia pomyłki,
– dowód zakupu – wystarczy czytelne zdjęcie wykonane telefonem, skan lub elektroniczny dowód zakupu otrzymany od Sprzedawcy.

W odpowiedzi na rejestrację prześlemy maila z jej potwierdzeniem oraz informacją gdzie i w jaki sposób można opublikować opinie na temat zakupionego urządzenia [prosimy o cierpliwość - zgłoszenia opracowujemy cyklicznie więc odpowiedź na zgłoszenie może pojawić się w ciągu nawet dwóch tygodni].

Każda opublikowana i zgłoszona nam opinia to jeden dodatkowy rok obowiązywania gwarancji [maksimum trzy dodatkowe lata]. Opinia, do której dołączone jest zdjęcie urządzenia w systemie użytkownika, liczona jest podwójnie.

Po zgłoszeniu opublikowanych opinii [na adres mailowy: gwarancja@soundclub.pl] przesyłamy potwierdzenie przedłużenia gwarancji.

Rejestracji urządzenia należy dokonać w ciągu miesiąca od dnia zakupu, a złożenia i zgłoszenia nam opublikowanych opinii - w ciągu dwóch miesięcy od naszego potwierdzenia zgłoszenia. Nie trzeba więc się z opiniami spieszyć - jest dostatecznie dużo czasu aby urządzenie wygrzać, poznać z jego najlepszej brzmieniowej strony i opisać swoje wrażenia.

W przypadku urządzeń zakupionych przed 1 czerwca 2021 r., termin na rejestrację urządzenia upływa 31 lipca 2021 r., a na publikację i zgłoszenie opublikowanych opinii - 30 września 2021 r.

 

WARUNKI GWARANCJI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Instrukcje obsługi w postaci elektronicznej dostępne są na stronie: www.emotiva.pl/instrukcje

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, u którego dokonali Państwo zakupu lub z Dystrybutorem / Serwisem:
SoundClub Sp. z o.o.
ul. Skrzetuskiego 42, 02-726 Warszawa
tel. 22 586 3270
e-mail: soundclub@soundclub.pl

Serwis służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

1. SoundClub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Gwarant, Dystrybutor, Serwis] gwarantuje Nabywcy nowego urządzenia [dalej: Nabywca] sprawne działanie urządzenia, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń sprowadzonych na rynek polski przez Dystrybutora.
3. Podstawowy Okres Gwarancji obejmuje 24 miesiące od daty zakupu nowego urządzenia przez Nabywcę od Autoryzowanego Sprzedawcy urządzeń marki Emotiva, w okresie jego autoryzacji. Listę Autoryzowanych Sprzedawców prowadzi i udostępnia Dystrybutor.
4. Dystrybutor może przedłużyć okres obowiązywania gwarancji [Gwarancja Przedłużona], na zasadach określonych osobno, wystawiając Nabywcy odpowiednie potwierdzenie. Aktualne możliwości i zasady przedłużenia gwarancji Dystrybutor publikuje na stronie: www.emotiva.pl/gwarancja.
5. Gwarancją objęte są usterki urządzenia, których przyczyna tkwi w samym urządzeniu, spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, zgłoszone do Serwisu w Podstawowym Okresie Gwarancji lub w okresie Gwarancji Przedłużonej.
6. Usterki urządzenia objęte niniejszą gwarancją będą usuwane bezpłatnie w jak najkrótszym czasie, zgodnie z możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Gwaranta, z uwzględnieniem konieczności pozyskania podzespołów lub całych urządzeń od producenta.
7. Jeżeli naprawa lub wymiana urządzenia na taki sam model lub jego odpowiednik nie jest możliwa, Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu części zapłaconej ceny uwzględniającej stopień zużycia urządzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających zużyciu eksploatacyjnemu (np. bezpieczniki, lampy, baterie, akumulatory, paski napędowe, wtyki i gniazda) w zakresie ich normalnego zużycia. Gwarancja nie obejmuje zarysowań, przebarwień, wyblaknięć i innych zmian kosmetycznych/wizualnych urządzenia lub jego podzespołów/komponentów.
9. Gwarancja traci ważność w przypadku napraw, zmian lub modyfikacji, która nie były wykonywane przez Serwis lub użycia niewłaściwych elementów eksploatacyjnych [np. lampy, bezpieczniki, baterie, akumulatory].
10. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest zgłoszenie usterki do Serwisu, poprzez dostarczenie do Serwisu:
a. dowodu zakupu urządzenia z oznaczeniem jego modelu, numeru seryjnego i datą sprzedaży (np. faktury, paragonu) lub potwierdzenia przedłużonej gwarancji wystawionego przez Dystrybutora dla danego urządzenia z oznaczeniem jego modelu, numeru seryjnego i datą obowiązywania przedłużonej gwarancji;
b. niesprawnego urządzenia w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi zabezpieczeniami oraz kompletem akcesoriów (kable, zasilacz, pilot, antena, mikrofon itp., o ile występowały);
c. dokładnego opisu usterki dołączonego do produktu lub wysłanego na adres mailowy serwis@soundclub.pl
11. Gwarant dołoży wszelkich starań by w trakcie wykonywania naprawy nie doszło do utraty danych lub ustawień konfiguracyjnych. Jednakże, ze względu na specyfikę urządzenia powyższe może nastąpić.
12. Wszystkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Serwisu.
13. Dokonanie naprawy gwarancyjnej oraz jej datę Serwis potwierdza w karcie naprawy.
14. Serwis przekazuje Nabywcy urządzenie w tym samym opakowaniu, w jakim zostało ono dostarczone do Serwisu.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 15 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-08
Fachowa i przyjazna klientowi obsługa, sklep ze wszech miar godny polecenia.
2023-12-24
Znakomita obsługa i doradztwo. Polecam. Piotrek.
pixel